جداول گروه های ASTM

جداول گروه های ASTM

جدول گروه ASTM متریال ۱٫۱-۲ جدول گروه ASTM متریال ۲٫۳-۲
Nominal
Designation
Forgings Castings Plates Nominal
Designation
Forgings Castings Plates
C-Si A105(1)

A216

Gr.WCB(1)

A515

Gr.70(1)

۱۶Cr-12Ni-2Mo

A182

Gr.F316L

A240

Gr.316L

C-Mn-Si

A350

Gr.LF2(1)

A516

Gr.70(1),(2)

۱۸Cr-13Ni-3Mo

A182

Gr.F317L

C-Mn-Si-V

A350

Gr.LF6 Cl 1(3)

A537

Cl.1(4)

۱۸Cr-8Ni

A182

Gr.F304L(1)

A240

Gr.304L(1)

۳½Ni

A350

Gr.LF3

توجه:

  • نشانه شده ها با عدد ۱ در این جدول می توانند در دمای ۴۲۵ درجه سانتی گراد کار کنند اما پیشنهاد نمی شوند.
  • نشانه شده ها با عدد ۲ را نمی توان در دمای ۴۲۵ درجه بیشتر استفاده کرد.
  • نشانه شده ها با عدد ۳ نمی توانند از دمای بیش از ۲۶۰ درجه سانتی گراد پشتیبانی کنند
  • نشانه شده ها با عدد ۴ نمی توانند از دمای بیش از ۳۷۰ درجه سانتی گراد پشتیبانی کنند
توجه:

  • نشانه شده ها با ۱ نمی توانند از دمای ۴۲۵ درجه سانتی گراد بیشتر استفاده شوند
به این صفح