جداول گروه های ASTM

جداول گروه های ASTM

جدول گروه ASTM متریال 1.1-2 جدول گروه ASTM متریال 2.3-2
Nominal
Designation
Forgings Castings Plates Nominal
Designation
Forgings Castings Plates
C-Si A105(1)

A216

Gr.WCB(1)

A515

Gr.70(1)

16Cr-12Ni-2Mo

A182

Gr.F316L

A240

Gr.316L

C-Mn-Si

A350

Gr.LF2(1)

A516

Gr.70(1),(2)

18Cr-13Ni-3Mo

A182

Gr.F317L

C-Mn-Si-V

A350

Gr.LF6 Cl 1(3)

A537

Cl.1(4)

18Cr-8Ni

A182

Gr.F304L(1)

A240

Gr.304L(1)

3½Ni

A350

Gr.LF3

توجه:

  • نشانه شده ها با عدد 1 در این جدول می توانند در دمای 425 درجه سانتی گراد کار کنند اما پیشنهاد نمی شوند.
  • نشانه شده ها با عدد 2 را نمی توان در دمای 425 درجه بیشتر استفاده کرد.
  • نشانه شده ها با عدد 3 نمی توانند از دمای بیش از 260 درجه سانتی گراد پشتیبانی کنند
  • نشانه شده ها با عدد 4 نمی توانند از دمای بیش از 370 درجه سانتی گراد پشتیبانی کنند
توجه:

  • نشانه شده ها با 1 نمی توانند از دمای 425 درجه سانتی گراد بیشتر استفاده شوند
به این صفح