شیر فشار شکن

شیر فشار شکن و کنترل فشار

شیر های فشار شکن به صورت اتوماتیک فشار بالاتر از حد مجاز و همین طور فشار متغیر بر روی خط را به فشار ثابت و مجاز تبدیل می کنند. همین طور در صورتی که بعد از شیر فشار شکن جریان سیال وجود نداشته باشد شیر فشار شکن براي جلوگيري از انباشته شدن فشار استاتيك، شير فشار شكن به طور اتوماتيك جريان را قطع مي كند. استفاده از اين شيرها سهولت بهره برداري از شبكه ها و خطوط انتقال، حذف هزينه هاي هنگفت خريد زمين و ساخت مخازن فشارشكن را دربر دارد و نيز با كاهش فشارهاي ناخواسته در شبكه ها و خطوط انتقال به مقدار زيادي از هدر رفتن آب جلوگيري مي كند

روش انتخاب شيرهاي فشارشكن

برخلاف شيرهاي قطع و وصل كه اندازه آنها برابر با اندازه خط لوله در نظر گرفته مي شود، در شيرهاي فشارشكن اندازه شير با در نظر گرفتن دبي مورد نياز و سرعت اپتيمم پيشنهادي شركت سازنده انتخاب مي شود.

شیر فشار شكن هیدرولیک

در سیستم هیدرولیک انرژی پمپ توسط خطوط مشخص به مصرف کننده ها منتقل میشود . به منظور کسب مقادیر مورد نیازمانند گشتاور و سرعت خطی و همچنین حفظ شرایط کار از پیش تهیین شده سیستم شیر های مختلف در نقش قطعات کنترل انرژی در خطوط نصب میشوند.این شیر ها فشار و دبی را کنترل میکنند.

Responsive