شیر فلوتری

تامین شیر فلوتری با بهترین قیمت ها

شیر های فلوتری در انتهای بدنه خود یک توپک دارند که زمانی که آب به سطح مشخصی می رسد فشار وارد شده بر روی این توپک به محرک شیر منتقل می شود و شیر را می بندد. این شیر ها را در سیفون های خانگی و همین طور در کولر به کرات دیده اید. البته این دو مدل شیر های فلوتری ساده ای هستند و شیر های فلوتری مجهز به سیستم پیلوت مزایای بسیار بیشتری مسبت به این شیر ها دارند. این نوع شیرهای فلوتر می توانند در خارج از مخازن و در محل های با دسترسی مناسب نصب شوند و فقط سیستم پیلوت در داخل مخزن نصب می شود و چون از یک پیلوت کوچک برای فرمان دادن به شیر اصلی استفاده می شود، بنابراین در سایزهای بزرگتر و فشارهای ورودی زیاد، برخلاف شیرهای معمولی که در آنها اندازه توپی خیلی بزرگ می شود، هیچ مشکلی پدید نمی آید

انواع شیر فلوتری

  • قطع و وصل (ON- OFF) : این پیلوت ها سطح آب را بین دو سطح حداقل و حداکثر در مخازن نگه می دارند، بدین ترتیب که با بالا آمدن آب در سطح مخزن، پیلوت فرمان قطع جریان آب را می دهد و تا پایین آمدن سطح آب و رسیدن به حداقل سطح مورد نظر، شیر بسته می ماند (فاصله این دو سطح می تواند از ۱۰ سانتی متر تا ۲ متر و یا بیشتر متغیر باشد) سپس با رسیدن سطح آب به حداقل سطح مورد نظر، شیر فلوتر باز می شود تا دوباره سطح آب بالا برود. این مکانیزم از آن جهت اهمیت دارد که از باز و بسته شدن های متعدد شیرهای فلوتر در اثر یکسان نبودن دبی ورودی و خروجی مخازن جلوگیری می کند و باز و بسته شدن شیر آرام و بدون ضربه است.
  • انطباقی (Modulating) : این نوع فلوتر ورودی آب مخزن را نسبت به خروجی آن تنظیم می کنند، بدین ترتیب که هر چه مصرف بیشتر شود پیلوت شیر بیشتر باز شده و مقدار دبی عبوری شیر فلوتر بیشتر می شود و هرچه مصرف کمتر باشد و سطح آب در مخزن بالا بیاید، شیر پیلوت بیشتر بسته شده و مقدار دبی عبوری شیر فلوتر کمتر می شود و وقتی سطح آب در مخزن به مقدار حداکثر رسید جریان قطع می شود.

Responsive