شیر فلوتری

تامین شیر فلوتری با بهترین قیمت ها

شیر های فلوتری در انتهای بدنه خود یک توپک دارند که زمانی که آب به سطح مشخصی می رسد فشار وارد شده بر روی این توپک به محرک شیر منتقل می شود و شیر را می بندد. این شیر ها را در سیفون های خانگی و همین طور در کولر به کرات دیده اید. البته این دو مدل شیر های فلوتری ساده ای هستند و شیر های فلوتری مجهز به سیستم پیلوت مزایای بسیار بیشتری مسبت به این شیر ها دارند. اين نوع شيرهاي فلوتر مي توانند در خارج از مخازن و در محل هاي با دسترسي مناسب نصب شوند و فقط سيستم پيلوت در داخل مخزن نصب مي شود و چون از يك پيلوت كوچك براي فرمان دادن به شير اصلي استفاده مي شود، بنابراين در سايزهاي بزرگتر و فشارهاي ورودي زياد، برخلاف شيرهاي معمولي كه در آنها اندازه توپي خيلي بزرگ مي شود، هيچ مشكلي پديد نمي آيد

انواع شیر فلوتری

  • قطع و وصل (ON- OFF) : اين پيلوت ها سطح آب را بين دو سطح حداقل و حداكثر در مخازن نگه مي دارند، بدين ترتيب كه با بالا آمدن آب در سطح مخزن، پيلوت فرمان قطع جريان آب را مي دهد و تا پايين آمدن سطح آب و رسيدن به حداقل سطح مورد نظر، شير بسته مي ماند (فاصله اين دو سطح مي تواند از 10 سانتي متر تا 2 متر و يا بيشتر متغير باشد) سپس با رسيدن سطح آب به حداقل سطح مورد نظر، شير فلوتر باز مي شود تا دوباره سطح آب بالا برود. اين مكانيزم از آن جهت اهميت دارد كه از باز و بسته شدن هاي متعدد شيرهاي فلوتر در اثر يكسان نبودن دبي ورودي و خروجي مخازن جلوگيري مي كند و باز و بسته شدن شير آرام و بدون ضربه است.
  • انطباقي (Modulating) : اين نوع فلوتر ورودي آب مخزن را نسبت به خروجي آن تنظيم مي كنند، بدين ترتيب كه هر چه مصرف بيشتر شود پيلوت شير بيشتر باز شده و مقدار دبي عبوري شير فلوتر بيشتر مي شود و هرچه مصرف كمتر باشد و سطح آب در مخزن بالا بيايد، شير پيلوت بيشتر بسته شده و مقدار دبي عبوري شير فلوتر كمتر مي شود و وقتي سطح آب در مخزن به مقدار حداكثر رسيد جريان قطع مي شود.

Responsive