شیر یک طرفه

شیر یک طرفه با بهترین قیمت ها و کیفیت

شیر یک طرفه و یا چک ولو نوعی از شیر است که وظیفه ساده ای دارد، یک طرفه کردن سیال. این شیر بر روی خطوط متصل می شود تا مانع از برگشتن سیال شود مانند آنچه در پشت آب گرمکن های خانگی می بینید، آب گرم به لوله های سرد باز نمی گردد. شیر های یک طرفه در آلیاژهای مختلفی مانند شیر یکطرفه چدنی، استیل و شیر اتوماتیک برنجی در بازار موجود هستند

انواع مختلفی از شیر یکطرفه

  • شیر یکطرفه نوسانی(Swing check valve)
  • شیر یکطرفه نوسانی از نوع ویفری(صفحه ای)(Swing type wafer check valve)
  • شیر یکطرفه دیسکی(Disk check valve)
  • شیر یکطرفه با دیسک دوتکه(Split disk check valve)
  • شیر یکطرفه با دیسک وارونه(Till ting disk check valve )
  • شیر یکطرفه دیافراگمی(Diaphragm check valve)
  • شیر یکطرفه بالا رفتنیLift check valve))
  • شیر یکطرفه قطع کننده ای(Stop check valve)

اولین گام در انتخاب یک شیر یکطرفه ، تعریفی کامل از متعلقات و عملگرهایی است که بر روی شیر اثر می گذارند که شامل دما ، نوع سیال ، حداقل و حداکثر سیال عبوری ، افت فشار مجاز در درون شیر ، میزان جریان برگشتی ، ملزومات آب بندی ، محدودیت فضای شیر و موقعیت و وضعیت شیر در سیستم پایپینگ می باشد.این شیرها در تجهیزات مختلف صنعتی مانند پمپ ها، جک های هیدرولیک، تجهیزات نیروگاهی و صنایع شیمیایی کاربرد دارد.

Responsive