شیر یک طرفه

شیر یک طرفه با بهترین قیمت ها و کیفیت

شیر یک طرفه و یا چک ولو نوعی از شیر است که وظیفه ساده ای دارد، یک طرفه کردن سیال. این شیر بر روی خطوط متصل می شود تا مانع از برگشتن سیال شود مانند آنچه در پشت آب گرمکن های خانگی می بینید، آب گرم به لوله های سرد باز نمی گردد. شیر های یک طرفه در آلیاژهای مختلفی مانند شیر یکطرفه چدنی، استیل و شیر اتوماتیک برنجی در بازار موجود هستند

انواع مختلفی از شیر یکطرفه

  • شير يكطرفه نوساني(Swing check valve)
  • شير يكطرفه نوساني از نوع ويفري(صفحه اي)(Swing type wafer check valve)
  • شير يكطرفه ديسكي(Disk check valve)
  • شير يكطرفه با ديسك دوتكه(Split disk check valve)
  • شير يكطرفه با ديسك وارونه(Till ting disk check valve )
  • شير يكطرفه ديافراگمي(Diaphragm check valve)
  • شير يكطرفه بالا رفتنيLift check valve))
  • شير يكطرفه قطع كننده اي(Stop check valve)

اولين گام در انتخاب يك شير يكطرفه ، تعريفي كامل از متعلقات و عملگرهايي است كه بر روي شير اثر مي گذارند كه شامل دما ، نوع سيال ، حداقل و حداكثر سيال عبوري ، افت فشار مجاز در درون شير ، ميزان جريان برگشتي ، ملزومات آب بندي ، محدوديت فضاي شير و موقعيت و وضعيت شير در سيستم پايپينگ مي باشد.این شیرها در تجهیزات مختلف صنعتی مانند پمپ ها، جک های هیدرولیک، تجهیزات نیروگاهی و صنایع شیمیایی کاربرد دارد.

Responsive