اتصالات چدنی

نوشته شده توسط / مارس 21, 2014 / دسته: / 0 نظر

توضیحات

اتصالات چدنی فلنچدار( خاکستری ، داکتیل ) را که در جهت وصل کردن خطوط آبرسانی ،شبکه های آبرسانی در تاسیسات ، صنایع آب و فاضلاب ، و کشاورزی مورد استفاده قرار میگیرد را برای مشتریان عزیز در سراسر کشور عرضه مینماید.

انواع اتصالات چدنی

اتصالات چدنی از قبیل سه راهی (Tee)، چهارراه (Cross)،زانو (Elbow)، تبدیل ( فلنج دار ، ساده کلاس دارو…)، فلنچ اسپیکات )رینگ فولادی چدن شده( ، تله بخار (Trap) ، دنده(Screwed )،ساكت((Socket welding،(کمربند) ایرانیتی و دو تسمه ، دریچه های فاضلاب و انشعاب فاضلاب ، دریچه کنترل آب و دیگر اتصالات چدنی در کلاسها در فشارهای PN10 و PN16.

سه راهی (Tee) ، چهارراه (Cross)

سه راهی جهت انشعاب گیری استفاده می شود. سه راهی ها شامل سه راهی قائم، سه راهی 45 درجه، سه راهی تبدیل ساده و روپیچ توپیچ هستند.

سه راهی قائم

سه راهی قائم که سه راهی معادل نیز نامیده می شود وصاله ای است که برای گرفتن انشعاب و اتصال انشعابات فرعی مورد استفاده قرار می گیرد. این سه راهی از داخل دنده شده و برای انشعابهای با انحراف 90 درجه و هم قطر به لوله اصلی به کار می رود.

سه راهی 45

همانند سه راهی قائم از داخل دنده شده و در لوله کشی تاسیسات فاضلاب مورد استفاده فراوان دارد و جهت اتصال انشعابات فرعی با انحراف 45 به کار برده می شود .
سه راهی تبدیل:جهت اتصال انشعابهای فرعی با قطرهای متفاوت نسبت به قطر لوله اصلی مورد استفاده قرار می گیرد. این وصاله در اندازه های تبدیلی گوناگون و به صورت دنده از داخل و روپیچ توپیچ تولید می شود.

چهار راهی

همانند سه راهی ساده و تبدیل در اندازه های مختلف تولید شده و جهت اتصال انشعابات فرعی مورد استفاده قرار می گیرد.چهارراهی ها شامل چهار راهی ساده و چهارراهی تبدیل می باشند. کاربرد این نوع وصاله ها در تاسیسات لوله کشی فاضلاب نادر بوده و حتی المقدور از اتصال انشعابات چهار راهی در لوله های با قطر کم خود داری می شود.
(Socket welding) ساکت، (flange fitting)/ اتصالات فلنجی
/ (screwed) دنده ای، (but welding) اتصالات جوشی

تردولت – ساکولت – وردولت و (concentric reducer) تبدیل هم مرکز

پاسخی بگذارید