پست های تگ شده با لرزه گیر فلکسور

لیست قیمت لرزه گیر

نوشته شده توسط / خرداد ۲, ۱۳۹۴ / دسته: لرزه گیر / تگ ها: , , , / -

 

لرزه گیر لاستیکی سام فلیک ، تولید ارتعاشات صنعتی ایران
مارک زرد مهاردار سایز ۳۲ سایز ۴۰ سایز ۵۰ سایز ۶۵ سایز ۸۰ سایز ۱۰۰ سایز ۱۲۵ سایز ۱۵۰ سایز ۲۰۰ سایز ۲۵۰
لرزه گیر مهاردار رنگی سایز ۳۲ سایز ۴۰ سایز ۵۰ سایز ۶۵ سایز ۸۰ سایز ۱۰۰  سایز ۱۲۵ سایز ۱۵۰ سایز ۲۰۰ سایز ۲۵۰
CL150 لرزه گیر مهاردار رنگی سایز ۳۲ سایز ۴۰ سایز ۵۰ سایز ۶۵ سایز ۸۰ سایز ۱۰۰  سایز ۱۲۵ سایز ۱۵۰ سایز ۲۰۰ سایز ۲۵۰

 

لرزه گیر لاستیکی سام فلیک ، تولید شرکت شیرآلات صنعتی سام
بلادری مهاردار سایز ۵۰ سایز ۶۵ سایز ۸۰ سایز ۱۰۰ سایز ۱۲۵ سایز ۱۵۰ سایز ۲۰۰ سایز ۲۵۰
بلادری(فلنج گردان) بدون مهار سایز ۵۰ سایز ۶۵ سایز ۸۰ سایز ۱۰۰ سایز ۱۲۵ سایز ۱۵۰ سایز ۲۰۰ سایز ۲۵۰

لرزه گیر

نوشته شده توسط / خرداد ۲, ۱۳۹۴ / دسته: لرزه گیر / تگ ها: , , , / -

نماینده فروش لرزه گیرهای اکاردونی ولاستیکی -مهارداروبدون مهار-جوشی وفلنجدار در مارکهای ارتعاشات صنعتی – ارتعاش کار -فلکسور ومارکهای خارجی در فشارهای مختلف از سایز “۱/۲تا “۱۲۰نماینده فروش لرزه گیرهای اکاردونی ولاستیکی -مهارداروبدون مهار-جوشی وفلنجدار در مارکهای ارتعاشات صنعتی – ارتعاش کار -فلکسور ومارکهای خارجی در فشارهای مختلف از سایز “۱/۲تا “۱